DYSTRYBUCJA IT

O nas

BuyElectro.pl prowadzony jest przez spółkę BuyElectro Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000672106, posiadającą kapitał zakładowy na dzień 04 kwietnia 2017 r. w wysokości 125.000,00 PLN w całości opłacony oraz numer NIP: 5272803715, REGON: 366977607. adres do doręczeń: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@buyelectro.pl, telefon:  +48 22 102 19 80.